Gewoon doen

Moderne paardentractie is géén stap terug in de tijd, maar juist één vooruit! Wie hiermee zelf wil beginnen kan dat bij wijze van spreken vanaf vandaag al doen. Eenvoudige handelingen als het slepen van de weide, de paddock of de paardrijbak kunnen snel en met relatief weinig kosten worden opgestart. Deze website wil daar graag bij inspireren. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de onderaan deze pagina vermelde contactgegevens.

Workshops

Op Boerderij Groot Brandenborch zijn tussen 2005 en 2015 regelmatig workshops paardentractie verzorgd. Aandacht was er onder andere voor de anatomie van het (werk-) paard, bouw en functie van het tuig, trekkracht en treklijnen, op- en aftuigen van verschillende soorten harnachement, sturen met enkel- en tweespan in de lange lijnen, inspannen en het uitvoeren van eenvoudige en meer specifieke werkzaamheden. Ook op Boerderij De Wolfskuil (De Steeg) en tuinderij Eindelienge (Ritthem) zijn workshops georganiseerd. Momenteel worden er voor zover bekend in ons land geen workshops in het werken met paardentractie georganiseerd. Zodra dit weer het geval is leest u het op deze site.


Mooie initiatieven

Overal ter wereld, zowel in Europa als in Amerika, wordt geëxperimenteerd met de herintroductie van het paard als trekkracht. In Duitsland zijn de laatste decennia meer dan honderd bedrijven (vooral eco-tuinderijen) van volledige trekkertractie overgegaan op een deel paardentractie. De grootte daarvan verschilt van bedrijf tot bedrijf; van 5 à 10 procent tot 100 procent. In dat laatste geval is de trekker dus geheel van het bedrijf verdwenen. De Zuid-Duitse tuinder op de foto rooit wortelen met een voor paardentractie aangepaste klembandrooier en volgwagen met kuubskisten.

Paardentractie

Wie kiest voor het inzetten van paardentractie kiest per definitie voor werken met duurzame energie. Paardenvoer (granen, gras, hooi en stro) wordt veelal zelf verbouwd en paardenmest voedt vervolgens weer diezelfde akkers. Paardentractie verstoort het natuurlijk bodemleven veel minder dan trekkertractie en past derhalve perfect in het biologisch en biologisch-dynamisch denken. Ook roemen gebruikers van paardentractie de toegenomen arbeidsvreugde, je bent niet meer alleen tijdens het werk. Dat paardentractie in de westerse wereld in het midden vorige eeuw uit beeld verdween, betekent niet dat het, in moderne vorm, niet opnieuw een rol kan gaan spelen.

Er is veel kennis over het werken met paarden behouden gebleven. Immers, het is nog niet zo lang geleden dat het werkpaard van het land en uit het straatbeeld verdween. Ook binnen de grote groep paardensporters en recreanten is veel kennis over het mennen van paarden. Deze kennis, in combinatie met nieuw ontwikkelde paard-getrokken apparatuur van Europese en Amerikaanse makelij, vormen de basis voor moderne paardentractie.

Dat paardentractie per definitie te langzaam is voor de huidige tijd is een misvatting. Recente onderzoeken in Duitsland en Scandinavië wijzen uit dat moderne paardentractie in vergelijking met trekkertractie de concurrentie qua benodigde tijd bij verschillende bewerkingen prima aan kan.

In 2005 stak een aantal geestverwanten, te weten Bert Harmsen, Arjan Wijnstra, Leo de Visser en Hans Renders de koppen bij elkaar en richtte de Initiatiefgroep Moderne Paardentractie op. Deze initiatiefgroep heeft zich een jaar of zes ingezet om het werken met moderne paardentractie in Nederland en België meer bekendheid te geven, onder andere door het regelmatig opzoeken van de publiciteit, het verzorgen van lezingen, het organiseren van workshops en het begeleiden van startende gebruikers. De Initiatiefgroep heeft ook een rol gespeeld bij het ontstaan van de lessen paardentractie op de biologisch dynamische landbouwschool Warmonderhof in Dronten. Zo zijn enkele docenten in maart 2007 op bezoek geweest op boerderij Groot Brandenborch om daar ervaring op te doen in het ploegen met een tweespan fjordenpaarden.

Nieuws

20 december 2022: Het alternatief van boer Meino Smit

Nieuwe Nederlandse initiatieven

Twee leuke jonge ondernemers die recent heel bewust hebben gekozen voor het werken met paardentractie zijn Boer Sil in Dwingelo en Jelmer Albada van Gaastsperges in Sondel. Beiden zijn actief op internet, zoek ze eens op: www.boer-sil.nl en www.gaastsperges.nl . Ook het initiatief Behoud Oude Graanrassen (BOG, te vinden op facebook) in Afferden kiest ervoor zoveel mogelijk van het werk op het land met paardentractie uit te voeren.